Количка

0 артикула

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ  НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Хела“ ООД, ЕИК 131566620, собственик на интернет магазин www.helashop-bg.net и потребителите на този електронен магазин.  Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на   www.helashop-bg.net, с изключение на линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2.1. Продуктите, предлагани в интернет магазина www.helashop-bg.net не са лекарствени средства и „Хела“ ООД не носи отговорност при употребата им като такива. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемането на продуктите.

2.2. Бременни жени, кърмещи майки и лица под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди употребата на предлаганите продукти.

2.3. Лица, които приемат лекарства или страдат от заболяване  задължително да се консултират с лекар или специалист преди употребата на предлаганите продукти.

2.4. „Хела“ ООД не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употребата на продуктите, предлагани на сайта.

3. За да закупите стока от интернет магазин www.helashop-bg.net, вие трябва:

        3.1. да имате адрес в България. Доставки на продукти от сайта  на адреси         извън Република България не се осъществяват;

        3.2. да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

        3.3. да сте се съгласили с настоящите Общи условия;

        3.4. да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

        3.5. да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

        3.6. да заплатите поръчаните от Вас стоки на куриера, който ще извърши доставката.

4. По време на регистрация, с натискане на бутона “Регистрация”, потребителят  извършва електонно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия за ползване на интернет магазина.

 5. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за регистрация (в това число и приемане на Общите условия), така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на данни в лог-файлове на сървъра на www.helashop-bg.net, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.

6. След натискане на бутона "Финализирай поръчката", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количката“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

7. „Хела“ ООД си запазва правото да откаже потвърждаване на дадена поръчка поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес.

8. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

9. „Хела“ ООД си запазва правото да променя цените на предлаганите продукти по свое усмотрение по всяко време, без да уведомява предварително потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на сключване на договора по смисъла на чл. 6 от настоящите Общи условия. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, „Хела“ ООД си запазва правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на платените вече суми, ако има такива.

10. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този интернет магазин, са търговски марки или са защитени от авторското право, и са притежание на техните собственици.

11. Съдържанието и дизайнът на сайта, както и всички материали, публикувани в него, са интелектуална собственост или са предоставени от техните собственици с изричното им съгласие за ползване от „Хела“ ООД. Възпроизводството, трансферът и разпространението, както и съхраняването на части или на цялото съдържание на информацията, публикувана на сайта, може да става само с изричното писмено съгласие на „Хела“ ООД.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

12. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Хела” ООД

Седалище и адрес на управление: град София, СО-район Средец, ул. “Хемус“ №4, вх. А, ет. 3, ап. 7

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: град София, п.к. 1505, квартал „Редута”, ул. „Блага Димитрова” №16, sales@helashop-bg.net.

Данни за кореспонденция: град София, п.к. 1505, квартал „Редута”, ул. „Блага Димитрова” №16.

Вписване в публични регистри: ЕИК 131566620.

Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 402656.

 

IІІ. ЦЕНИ

13. Цените, посочени на сайта, не включват стойността на доставката до посочения от потребителя адрес. 

14. Общата стойност на поръчката и цената на доставката се изчисляват в процеса на оформяне на самата поръчката и потребителят получава пълната информация за дължимите суми по нея преди да я потвърди.

 

ІV. ПЛАЩАНЕ

15. Плащането се осъществява чрез наложен платеж – стойността на поръчката + цената на доставката се заплащат на куриера.

 

V. ДОСТАВКА

16.1.Срокът за доставка е от 1 до 7 работни дни.

16.2. „Хела“ ООД си запазва правото да удължи този срок при изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за забавянето и причината за него чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки, ако новият срок не го удовлетворява.

 

VІ. РЕКЛАМАЦИЯ

17.1. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им, стоката е във вида, в който е получена, касовата бележка и фактурата са запазени и при условията по чл. 55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката „Хела“ ООД не поема отговорност.

17.2. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката и запазени касова бележка и фактура, „Хела“ ООД се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстанови заплатената от Вас стойност на стоката съгласно чл. 55 от ЗЗП, като в този случай транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на доставчика. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума съобразно чл. 59  ал. 3 от ЗЗП при получаване на стоката обратно в срок от 7 дни в ненарушен търговски вид на стоката и опаковката и запазени касова бележка и фактура.

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

18. Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.helashop-bg.net.

19. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

20. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Хела“ ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

21. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в интернет магазина  www.helashop-bg.net начин.

22.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Хела“ ООД,  се задължава при ползване на услугите на интернет магазина:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Хела“ ООД услуги;

•    да уведомява незабавно „Хела“ ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

•    да не извършва злоумишлени действия;

•    да обезщети „Хела“ ООД  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.helashop-bg.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ХЕЛА“ ООД

23. „ХЕЛА“ ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

24. „ХЕЛА“ ООД  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.helashop-bg.net.  
25. „ХЕЛА“ ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ХЕЛА“ ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.helashop-bg.net.
26. „ХЕЛА“ ООД  се задължава да достави в срок заявената за покупка стока или да уведоми потребителя за евентуално забавяне на доставката, да проверява за годността и целостта на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

27. „ХЕЛА“ ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „ХЕЛА“ ООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ХЕЛА“ ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
28. „ХЕЛА“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ХЕЛА“ ООД  не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ХЕЛА“ ООД.

29. „ХЕЛА“ ООД  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита

 (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

IХ. ЛИЧНИ ДАННИ

30. „ХЕЛА“ ООД  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ХЕЛА“ ООД  защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ХЕЛА“ ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

31. „ХЕЛА“ ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „ХЕЛА“ ООД  е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

 

Х. ИЗМЕНЕНИЯ

32. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ХЕЛА“ ООД,  което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ХЕЛА“ ООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „ХЕЛА“ ООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

XІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ

33. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.helashop-bg.net на своя компютър.

34. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

35. Интернет магазинът  www.helashop-bg.net е собственост на „ХЕЛА“ ООД.
36. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ХЕЛА“ ООД съобразно българското законодателство.

 

Най-продавани

Производители